Celkem sedm projektů z Karlovarského kraje uspělo v žádostech o dotace z programů Evropské unie. Z Evropského fondu pro regionáolní rozvoj (ERDF) získali žadatelé z Karlovarska celkem 2,8 milionu eur. Projekty posuzoval monitorovací výbor přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013, a to v březnu letošního roku v Lokti.

Dotací ve výši 583 128 eur tak byl například podpořen projekt státního podniku Povodí Ohře, na kterém se bude finančně podílet právě i Karlovarský kraj.

„V rámci projektu bude zpracována společná českoněmecká technicko-marketingová studie zaměřená na rozvoj ekologického cestovního ruchu podél řeky Ohře. Současně bude zrekonstruován a upraven jez v Tuhnicích,“ uvedl Petr Navrátil (ČSSD), náměstek hejtmana Karlovarského kraje. Rekonstrukce jezu podle něj zlepší bezpečnost pro vodáky a současným vybudováním rybího přechodu dojde k usnadnění migrace ryb.

Dalším schváleným projektem s dotací 248 886 eur je záměr Střední zdravotnické a vyšší odborné školy v Chebu zaměřený na výměnu zkušeností v oblasti pečovatelského vzdělávání.

„Schválen byl například také projekt, jehož obsahem je vytvoření česko-německého naučného centra řeky Ohře ve volných prostorách statku Bernard v Královském Poříčí s příspěvkem milion 310 tisíc 563 eur,“ vysvětlila krajská mluvčí Jana Pavlíková.

V programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013 bylo dosud celkově schváleno 114 projektů s dotací 66,9 milionu eur z ERDF. Celkový objem finančních prostředků na období 2007 až 2013 je 115,5 milionu eur.

„Příští zasedání Monitorovacího výboru Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko se uskuteční ve dnech 8. až 9. prosince 2009 v Bavorsku. Konečný termín pro předkládání projektových žádostí je stanoven na 1. září 2009,“ upřesnil Navrátil. Žádosti je možné odevzdávat průběžně na Krajském úřadě Karlovarského kraje na oddělení přeshraničných projektů.