Vodácká sezona právě naplno začíná. Vodáci však budou muset být na Karlovarsku ještě letos velmi obezřetní. Na řece Ohři na ně čekají dva zrádné, bez nadsázky smrtelně nebezpečné jezy. Jeden je v Tuhnicích v Karlových Varech a druhý v Radošově a oba už mají na svědomí několik lidských životů. Nezabránily tomu ani mezinárodní vodácké značky, které přijíždějící lodi před blížícím se nebezpečím důrazně varují.

Poté, co letos v zimě utonula na radošovském jezu parta holandských vodáků, začaly dotčené orgány jednat. V únoru se tak sešli hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel, starosta Kyselky Josef Janát a vedení Povodí Ohře. Na této schůzce dospěli k závěru, že by se měly jezy upravit. Technické parametry tuhnického jezu to umožňují. „U radošovského jezu je ale problém jinde, ani stavební úpravy by potíže neeliminovaly. Problém je v neukázněnosti vodáků, kteří jsou mnohdy i pod vlivem alkoholu. Situace by se po stavebních úpravách nezměnila,“ vysvětloval před časem hejtman Pavel.

Starosta Kyselky se domnívá, že pro vodáky by byl jez bezpečnější, kdyby tu byly takzvané šlajsny. „Ty by měly být po levé straně řeky a uvítali by je určitě i ekologové, protože by to bylo přínosem i pro ryby,“ uvedl Janát.

Jenomže letos na Ohři k žádným stavebním úpravám nedojde. „Tuto akci jsme zahrnuli do našich priorit a spolupracujeme na ní s Karlovarským krajem, který se jí zabývá v projektu Vodácká Ohře. Kraj slíbil, že v rámci přeshraniční spolupráce najde partnera, který by tuto akci zafinancoval. To se konkrétně týká tuhnického jezu, který by měl být přestavěn za peníze z Evropské unie. V letošním roce ale s úpravami rozhodně nezačneme,“ konstatoval generální ředitel Povodí Ohře Jiří Nedoma.

Jak dodala mluvčí krajského úřadu Andrea Bocková, ani ze strany kraje nedošlo zatím k výraznému posunu. „V Bavorsku stále hledáme možného partnera,“ doplnila.
Na obou jezích zahynuly už desítky vodáků. V Radošově mají ale svého anděla strážného, Jana Čečerleho. Ten od roku 1954 vytáhl z řeky Ohře už přes třicet lidí.

(jako)