Karlovarští radní nedoporučili udělit cenu města nebo čestné občanství císaři Karlu IV., zakladateli Karlových Varů.
„Ať zastupitelé rozhodnou, zda bude Karel IV. oceněn, či ne,“ uvedla primátorka Veronika Vlková (ODS). Na vysvětlení dodala, že čestné občanství in memoriam může město udělit kandidátovi s kratším časovým odstupem od jeho úmrtí. Návrh na udělení čestného občanství Karlu IV. Lucemburskému podala na magistrát právě primátorka. „Karel IV. je pro nás všechny bezesporu velmi významná osobnost, která položila základy našeho města, dala mu své jméno a umožnila mu se dále rozvíjet,“ zdůvodnila Vlková svůj návrh pracovní komisi k udělení Ceny města.
Jiný kandidát na cenu či čestné občanství města v tomto roce, kdy lázně slaví jubilejní rok 650 let od svého založení, kromě Karla není.

(iva)