Půldruhého roku pracovali úředníci odboru územního plánování Krajského úřadu Karlovarského kraje na územně analytických podkladech celého regionu. „Pod tímto poněkud odborným názvem se skrývá zásadní a strategický dokument, protože jde o komplexní rozbor dalšího vývoje Karlovarského kraje,“ vysvětlil krajský náměstek Petr Navrátil (ČSSD).

O co jde? O nový územně plánovací podklad pro celé území kraje, zjištění, vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití, vyváženost podmínek pro hospodářský rozvoj, určení problémů, závad a vzájemných střetů.

Tento dokument, který je samozřejmě zpracován také v elektronické podobě a kdokoliv do něj bude moci po schválení krajským zastupitelstvem nahlížet na internetu, bude především vodítkem pro územní plánování obcí. „Jejich plány nemohou být s těmito analytickými podklady kraje v rozporu,“ upřesnil Navrátil.

Komplexní rozbor vývoje Karlovarského kraje obsahuje mimo jiné grafickou část. Tu tvoří čtyři mapy. V první jsou nastíněny záměry, tedy kudy povedou železnice, obchvaty a další komunikační uzly. Ve druhé mapě jsou uvedené hodnoty kraje, cenná a zastavěná území a památkové zóny.
Třetí mapa se zabývá nejrůznějšími limity a omezeními, například ochrannými pásmy. „Součástí dokumentu je výkres problémových zón, který nastiňuje možné konflikty, pokud se pásma protnou,“ dodal Navrátil.

Přestože podle něj nejsou v tomto strategickém materiálu řešeny všechny věci, usnadní práci a hledání lidem. Budou vědět, k čemu je území, které si například pro výstavbu domu či podnikání vytipovali, určeno a jak bude v budoucnu využito.

Pro obce neznamená krajský územní plán téměř žádné zásadní komplikace. „Řídit se jím však budeme muset, protože vyšší celek je vždy nadřízen nižšímu, ale krajský plán nejde do úplných detailů. Při jeho tvorbě čerpali navíc úředníci z našich podkladů. Ty jsme odevzdávali pověřené obci, ale také na krajský úřad. My nyní pracujeme na novém územním plánu, jehož součástí bude například rekreační středisko zimních sportů na Neklidu a Klínovci. Zde bychom s krajským územním plánem neměli být ve střetu, protože jde o rozvoj Karlovarského kraje,“ uvedl Jan Horník, starosta Božího Daru. Podle jeho názoru by mělo být územní plánování samosprávy s krajskou správou v symbióze.

Krajský územně analytický podklad rozvoje projedná krajské zastupitelstvo na zasedání 19. června.