Představitelé obecních lesů v Karlovarském kraji se potýkají s vážnými finančními problémy. Nezávisle na sobě se shodují, že jednou z příčin je i pozastavení příspěvků od ministerstva zemědělství, které v posledních letech přerozděluje Karlovarský kraj.

Až do loňského roku s těmito zdroji, přibližně 12 miliony korun, nebyl ze strany kraje žádný problém. Ten se objevil až v letošním roce. Lesáci, konkrétně například ředitel Lázeňských lesů Karlovy Vary Evžen Krejčí, konstatoval, že bohužel tyto příspěvky od ministerstva nemají konkrétní určení, a tak mohou být použity v podstatě na cokoliv, třeba i na pokrytí finanční ztráty za hrazení zdravotnických poplatků v krajských zařízeních.

Na tento problém reagoval v Karlovarském deníku bývalý krajský radní pro životní prostředí Luboš Orálek (ODS). Ten současný, Jaroslav Bradáč (ČSSD) se proti jeho výrokům ohradil.

Co vám konkrétně vadí na tomto vyjádření?
Zastupitel Orálek uvedl, že mají být okamžitě uvolněny finanční prostředky určené k financování hospodaření v lesích, a to v plné výši. Přitom uvádí, že kraj tyto prostředky obdržel od ministerstva zemědělství a svévolně je zadržuje. Nechce se mi uvěřit, že můj předchůdce ve funkci radního kraje pro životní prostředí dodnes vůbec netuší, jak je to s těmito prostředky ve skutečnosti.

Lesáci ale hovoří o tom, že tento příspěvek slouží na lesní hospodářství. Jak tedy podle vás má vypadat jejich přerozdělení?
Je pravda, že do roku 2004 fakticky prostředky „do lesů“ vyplácelo přímo Ministerstvo zemědělství. Ale už tehdy bylo v lesním zákoně ustanovení o tom, že „na poskytnutí služeb nebo finančního příspěvku není právní nárok“. V roce 2004 došlo ke změně rozpočtového určení daní, při které byly tyto původně účelově vázané prostředky spolu s jinými výdaji formálně začleněny do rozpočtu krajů.

Kraj tedy trvá na tom, že tyto prostředky nemusí putovat do lesů?
V souladu se zákonnou úpravou se tedy jedná o dobrovolnou vůli Karlovarského kraje přispívat na hospodaření v lesích našeho regionu. Z toho vyplývá, že kraj nemá povinnost tyto příspěvky „ze zákona“ hradit. A jen pro úplnost podotýkám, že lesy mají své konkrétní vlastníky, se svými vlastními, nikoliv malými finančními zdroji.

Až do letoška ale kraj tyto příspěvky lesům přerozděloval…
Krajská rada byla postavena před tvrdou skutečnost, kdy se v důsledku celosvětové hospodářské recese citelně snížily transfery financí do krajského rozpočtu. Jak z daňových výnosů, tak z přímých transferů do sociální oblasti. Peněz do rozpočtu přišlo od začátku roku podstatně méně a vedení kraje musí řešit, jak zaplatí to nejnutnější. Nejen jak zajistí udržení potřebných služeb pro občany, ale také kde vezme prostředky pro povinné spolufinancování akcí z různých dotačních zdrojů. Protože pokud toto kraj nezabezpečí, nedostanou žadatelé o dotace, včetně obcí, nic.

Vedení kraje už absolvovalo jednání s představiteli obecních lesů, kdy jste tyto důvody zmiňovali. Jaká je ale nynější situace?
Karlovarský kraj přistoupil k řadě úsporných opatření na výdajové stránce krajského rozpočtu. V souvislosti s tím se vedení kraje rozhodlo pozastavit výdaje z rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství pro vlastníky lesů v regionu. Na jednání s vlastníky bylo přislíbeno, že v případě zlepšené finanční situace kraje budou tyto příspěvky na hospodaření v lesích, podle možností alespoň částečně, opět uvolněny. Kraj v současné době nemá „v kase“ prostředky na tyto dotace, a nechce se nezodpovědně zadlužovat. Předpokládám, že by takto jednalo i minulé vedení kraje, jehož byl zastupitel Orálek členem. I když jde o opatření nepopulární a nepříjemné.