Liknavá platební morálka přišla karlovarskou radnici draho. Za to, že věřiteli magistrát včas neuhradil soudní výlohy ve výši 180 tisíc korun, má město obstavený veškerý nemovitý majetek. V současné době tedy nemůže prodat či pronajmout pozemky nebo nemovitosti. Katastrální úřad na pokyn exekutorského úřadu v Sokolově veškerý majetek města zablokoval.

„Ano, město má v této chvíli obstavený majetek. K této situaci došlo kvůli neuhrazeným pohledávkám nákladů právních služeb u soudu prvního a druhého stupně. Věřiteli město dlužilo 180 tisíc korun. Ty už jsme ovšem uhradili a v úterý vyrozuměli také exekuční úřad. Zároveň jsme zažádali o provedení výmazu plomby našeho majetku na katastrálním úřadu,“ vysvětlil Lukáš Pokorný, mluvčí karlovarské radnice. Exekutorský úřad Sokolov ale případ odmítl komentovat. „Nejste účastníky řízení,“ sdělil exekutor.

Karlovy Vary mají obstavený majetek už potřetí během dvou let. Tentokrát město doplatilo na neuhrazené soudní výdaje v jednom z několika sporů, který město vedlo o rekonstrukci Městského divadla. „Každý vedoucí odboru zodpovídá i za majetková plnění svěřeného resortu. Systém sledování finančních pohledávek města přesto pozměníme a z jednání daného úředníka vyvodíme patřičné důsledky,“ vzkázal po mluvčím náměstek Tomáš Hybner (ČSSD), který má na starost městský majetek. Přesto město nesmí svými nemovitostmi nyní jakkoliv disponovat. Například nemůže na Karlovarský kraj převést Císařské lázně, ačkoliv smlouvu o této transakci hejtman i primátorka slavnostně podepsali už 4. července. Stejně tak vázne prodej Lázeňské 1, 3 a 5.

Platební nespolehlivost karlovarského magistrátu vadí opozici v zastupitelstvu i lidem, na nichž magistrát často velmi nekompromisně dluhy vymáhá.
„Není to poprvé, co město zjistilo, že nemůže disponovat svým movitým majetkem, protože byl zablokován exekutorem. Lhostejno, zda šlo o procedurální chybu, nedopatření či jiné pochybení ze strany městského aparátu, myslím si, že v této oblasti není pro amatérismus místo,“ uvedl zastupitel Petr Kulhánek (Karlovarská občanská alternativa). Podle něj neobstojí ani bagatelizace problému ze strany městských činovníků, protože obstavení majetku města, byť krátkodobé, je věcí vždy vážnou. „K té nedojde z hodiny na hodinu, ale až po selhání několika stupňů kontrolního mechanismu a pro to už se omluva hledá jen velmi těžko,“ dodal politik. Karlovarští podnikatelé chování města nazvali amatérismem. „Hospodaří s miliardovým rozpočtem, v čele radnice stojí právnička, a stejně je to málo platné. Minimálně mají z ostudy kabát,“ posměšně konstatoval jeden z byznysmenů.