estliže situce v krajském zdravotnictví byla doposud vážná, nyní je po jmenování nových ředitelů doslova zoufalá. Po výběrovém řízení rozhodla dozorčí rada o tom, že výkonným ředitelem bude Jan Ferenc, ředitel nemocnice v Třinci, lékařským ředitelem má být Stanislav Kubín, primář chirurgie karlovarské nemocnice a ekonomickým ředitelem bude Kamil Kastner z Chebu. Kromě toho kraj doporučil dozorčí radě neprodleně odvolat z představenstva společnosti Miloše Dobiáše a Davida Hanzla z České zdravotní a doplnit jej o Ference, Kubína a radního Orálka. „Očekávám po jmenování nových ředitelů zklidnění situace,“ řekl předseda dozorčí rady Petr Horký.

Opak bude zřejmě pravdou… Všichni námi oslovení lékaři jsou z výsledku rozhořčeni, jeden z nich reagoval slovy: „Jako bych dostal palicí do hlavy!“ Podle našich informací lékaři management nepřijmou. Rozhořčení neskrýval ani nově jmenovaný primář Kubín. Ten je znechucen tím, že je všechno ve starých kolejích a režii České zdravotní. „V představenstvu převážili lidé z Chebu a Sokolova, já jim rozhodně nebudu nosit kufr,“ řekl po zveřejněných výsledcích a okamžitě odmítl jak funkci v představenstvu, stejně tak jako své jmenování lékařským ředitelem.

Management se tak rozpadl dříve, než byl vůbec vybrán. Za současné situace hrozí, že se naplní nejčernější možný scénář, kdy z karlovarské nemocnice odejde primářský sbor i vrchní sestry. Obavy lékařů směřují k připravené privatizaci.