Vážení, jako účastník demonstrace lékařů a zdravotníků před krajským úřadem, jsem byl téměř šokován způsobem, jakým byla odvysílána reportáž v Událostech ČT tentýž den (10.1.2008).

Krize kolem Karlovarské nemocnice v K.Varech graduje již několik týdnů. Nesporné pochybení majitele nemocnice, kterým je Kraj Karlovy Vary, je evidentní už tím, že jim původní jmenovaný management musel být odvolán pro neoddiskutovatelné špatné hospodaření a správu nemocnice. Do nového vedení jsou však navržení lidé, kteří jsou spjati z původním managementem. A to je hlavní důvod protestů lékařů i důvod demonstrace, při které byli lékaři masově a jednoznačně podpořeni veřejnosti v míře od r. 1989 nebývalé.

Celá nemocniční zdravotní síť v Karlovarském kraji je v krizi a před personálním krachem.
Čili problém celospolečensky (veřejnoprávně) velmi závažný a to nejen regionálně.
Takto však odvysílaná reportáž ve zpravodajské relaci ČT zdaleka nevyzněla.
Jednak byla závažnost problému potlačena jejím zařazením v závěru Události; např. přednost i větší časový prostor byl dán reportáži o poplatku za odvoz odpadků pro novorozeně v Hradci Králové.
Zejména však byla nejen názorově nevyvážená, ale zcela zjevně tendenční.
Ve cca 100 sekundové reportáži bylo dáno více prostoru osobám, proti kterým byla demonstrace svolána: MUDr. Věře Procházkové – předsedkyně představenstva, Jiří Mutinskému – krajskému radnímu pro zdravotnictví, Ing. Janu Ferenci – současnému řediteli nemocnice. Tito se demonstrace vůbec nezúčastnili, alespoň ne veřejným vystoupením. Jejích vystoupení muselo být tudíž předtočeno a jak jinak než účelově.
Stejný prostor s přednatočením a možnosti v klidu, soustředěně vyjádřit své postoje a argumentaci nedostali skuteční aktéři demonstrace – ti, kterým byla veřejnosti demonstrována tak masivní podpora. .
Nemohu uvěřit, že jde jen o profesní selhání zpravodajského týmu. Nabyl jsem přesvědčení, že jde o tendenční akt a o politicky motivovanou cenzuru.
Žádám proto o prošetření mé stížnosti a očekávám zprávu o výsledku.