„Budeme protestovat. Vždyť jako obec tak zvaného druhého typu, od 2 do 10 tisíc obyvatel, bychom při novém přerozdělování daní už úplně přišli na buben,“ říká starosta Toužimi Antonín Vrána. Není sám, komu nový systém vadí. O co jde? Vláda předložila parlamentu novelu zákona o určení daní , podle nějž se naprosto zásadně zvýší příjmy obcí do 500 obyvatel. Balík rozdělovaných peněz se tak zvýší už v roce 2008 o 4,6 miliardy korun, takže k absolutnímu snížení daňových příjmů dojde jen ve výjimečných případech.

„Starostové menších obcí mohou být spokojeni. Pro více než 400 měst od 2 do 10 tisíc obyvatel je však naprosto nepřijatelné, aby nově vzniklá křivka grafu, vystihující daňové příjmy na obyvatele, nejprve klesala od nejmenšího počtu obyvatel obce z výše 9 tisíc korun na obyvatele s postupným nárůstem obyvatel do počtu 5000, a teprve poté nabyla regrese a stoupala vzhůru,“ zlobí se starosta Toužimi Antonín Vrána. Daňová výtěžnost ´středních měst´ bude na jednoho obyvatele ze sdílených daní nejnižší.