Jak bude vypadat nový zákon o loteriích, jaké jsou problémy s rozpočtovým určením daní i mnoho dalších problémů, které obcím komplikují život. To byla témata setkání Svazu měst a obcí České republiky, které se konalo ve čtvrtek v karlovarském hotelu Thermal.

Města mimo jiné musejí podle představitelů svazu i nadále počítat se snižováním svých příjmů, a to například v důsledku dopadů opatření vlády na zmírnění finanční krize. To byla jedna z otázek, na kterou starostové chtěli znát v rámci setkání odpověď.

„Budeme se snažit tuto situaci řešit, pokusíme se problémy nějak zmírnit. To by se mělo projevit nejpozději v příštím roce. Dále také chceme pomoci obcím a krajům získat více peněz z Evropské unie,“ sliboval Eduard Janota, současný ministr financí České republiky.

Problémy s příjmy obcí potvrdil také Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí. „Situace obecních rozpočtů je skutečně špatná. V mnoha městech a obcích hrozí výrazné omezení nebo úplné zastavení plánovaných investic. Pokles konkrétně o dvě procenta se projevil u inkasa daně z přidané hodnoty, u které zatím obce vždy zaznamenaly meziroční nárůst. Jsme proto rádi, že se vláda i premiér Jan Fischer snaží tuto situaci analyzovat a zabývat se jí. To ostatně premiér a ministři deklarovali i zde,“ sdělil předseda.

Jednání se zúčastnil také karlovarský primátor Werner Hauptmann (ODS). „Zajímalo mě například to, jaký bude nový zákon o loteriích. Obce se totiž snaží omezit herny s výherními hracími automaty a vláda by v tomto měla umět spolupracovat a podporovat obce. To se bohužel z hlediska videoterminálů nestává, a tak dochází k tomu, že se někde zakáží hrací automaty, ale udělají se videoterminály, do kterých obce nemohou zasahovat,“ konstatoval primátor Hauptmann. „Také vím, že tato úřednická vláda nemůže stihnout vše, ale je dobře, že hledá možnosti, jak řešit například špatné stavy příjmu obcí,“ doplnil.

„Budeme se snažit dofinancovat nedostatečné krytí výdajů. Chtěli bychom uvolnit až čtyři miliardy korun,“ přislíbil mimo jiné ministr Eduard Janota.


V čem je problém

Malé obce podle názorů starostů doplácejí na ty velké a někteří zástupci těch velkých si myslí, že je tomu naopak. Problematika rozpočtového určení daní tedy byla hlavním bodem programu sněmu Svazu měst a obcí. Podle jeho představitelů přineslo jednání příslib, že vláda bude tuto situaci nadále řešit a snažit se dopad krize zmírnit.