Zazvoní zvonek, otevřete, a přede dveřmi stojí kurýr s pugétem růží. Sen mnoha žen a dívek. Tento trend konečně dorazil také do chebského regionu. Masověji službu začínají využívat především mladí lidé.

„My tuto službu poskytujeme běžně,“ uvedla Drahuše Dubaničová, majitelka chebského květinářství Violka. „Zájem registrujeme především ze strany mladších lidí,“ popisovala.

Postup je jednoduchý. Dárce si v květinářství vybere květinu, kterou by chtěl poslat. Pracovníci obchodu ji na místo odvezou a kontaktují zákazníka, že je 'úkol splněný'. Podle Drahuše Dubaničové je na reakci zvědavá většina lidí. Ale najdou se podle ní i tací, kteří to vědět nechtějí. „Většina obdarovaných bývá strašně mile překvapená,“ dodala.

Služba nabírá na oblíbenosti, a tak ji provozuje stále víc květinářství. Například České květiny v Lázních Kynžvartu, nebo květinářství Blanka Holečková v Mariánských Lázních.

„Kdyby se mi něco takového stalo, jistě by mě to moc potěšilo,“ uvedla Jarmila Slováčková z Chebu. „Ale myslím si, že by mi úsměv ztuhl, kdyby to viděl manžel,“ smála se.

Služba ani není finančně náročná. Ke květině si obchody účtují okolo sta korun navíc.