„Přesný počet osob v segmentu nezbytných zdravotních a sociálních služeb, kteří budou očkováni, byl zjišťován v minulém týdnu. Ministerstvu zdravotnictví jsme jej předali v pátek 9. října. V Karlovarském kraji se jedná o 1327 zdravot­nických pracovníků a 360 osob při přímém výkonu sociální péče,“ vysvětlila Andrea Bocková, mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kra­je.

Vybraná osoba je podle ní vždy zdravotnickým nebo sociálním pracovníkem a současně musí být v zaměstnaneckém poměru s poskytovatelem zdravotních nebo sociálních služeb.

„Jedná se o pracovníky zdravotnických zařízení uvedených v pandemickém plánu kraje, v nemocnicích budou očkováni zdravotničtí pracovníci určených provozů, napíklad ARO, JIP, příjmové ambulance, infekční oddělení a podobně,“ zdůraznila Bocková.

Zaměstnanců zařazených do kritické infrastruktury v oblasti energetiky a vodního hospodářství, kteří budou také očkováni ve vakcinačních centrech, je celkem 614.

„Na základě požadavku Ministerstva zdravotnictví České republiky budou v Karlovarském kraji po domluvě se zástupci Karlovarské krajské nemocnice zřízena čtyři vakcinační centra. Umístěna budou v každé ze tří nemocnic v kraji a dále v ordinaci praktické lékařky pro dospělé Aleny Šimurdové jako závodní lékařky společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, akciové společnosti,“ upozornila mluvčí.

Podle informací krajského úřadu bude v těchto vakcinačních centrech probíhat očkování vybraných osob v segmentu nezbytných zdravotních a sociálních služeb a dále osoby zařazené hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje do kritické infrastruktury.

„Chronicky nemocní pacienti budou očkováni svým praktickým lékařem s tím, že seznam diagnóz bude určen Ministerstvem zdravotnictví,“ dodala Bocková.

Dle informací Ministerstva zdravotnictví bude očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a začít očkovat by se mělo v měsíci listopadu.