Ještě na začátku letošního roku se zdálo, že i přes všechny problémy se karlovarské mezinárodní letiště dostane z nejhoršího a finanční ztrátu se podaří snížit na 12 milionů. V březnu ale bylo vše jinak. Koronavir uzavřel letový provoz a letišti fatálně pozměnil plánovaný hospodářský hospodářský výsledek.

„Počítáme se ztrátou 17 až 18 milionů, co bude dál, to je velká neznámá,“ uvedl ředitel Jiří Pos. Propad výnosů mimo jiné způsobil výpadek linky mezi Karlovými Vary a Moskvou provozovaný společností Poběda. Letišti to zvyšuje ztrátu o dva miliony korun měsíčně. „Letiště Karlovy Vary je v porovnání s pražským malinké, proto je tento výpadek výnosů pro nás fatální,“ dodal ředitel.

Letiště podle něho i krajského náměstka Martina Hurajčíka (ANO) udělalo vše, aby další ekonomický propad nákladů zbrzdilo a minimalizovalo. Nyní funguje v režimu částečné nezaměstnanosti, minimalizovalo počet pracovníků ve směně a aktualizovalo finanční plán. „Snížilo provozní kapacity na minimum jen k vnitrostátního provozu všeobecného letectví a smluvního leteckého výcviku, které zajišťují alespoň malou část plánovaných výnosů. Letošní plán oprav a údržby je upraven na minimální nezbytnou úroveň. Provozní náklady společnosti se tak podařilo oproti původnímu plánu snížit o více než osm milionů,“ doplnil náměstek Hurajčík. Nicméně s ohledem na odhadovaný hospodářský výsledek bude podle něj nutné v nejbližší době pokrýt provozní ztráty formou příplatku jediného společníka, což je Karlovarský kraj, a zajistit tak schopnost společnosti hradit své závazky, především mzdy. Krajská rada proto navrhne zastupitelstvu schválit poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši 10 milionů korun. „V relativně optimistickém scénáři pro aktualizovaný finanční plán počítáme se zahájením mezinárodního provozu od 1. července s postupným nárůstem,“ doplnil náměstek Hurajčík.