Stavbu zajišťuje Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje a je realizována ve spolupráci s městem Cheb, které bude současně řešit opravu chodníku a parkovacích zálivů. „Po odfrézování vozovky zjistili pracovníci, že tam uniká plyn. V této souvislosti došlo k obnažení plynovodu ze strany společnosti Stamoza a následně byl zjištěn havarijní stav plynovodního potrubí. V současné době probíhají jednání s vlastníkem zařízení o zahájení opravy plynovodu. Vzhledem k této skutečnosti bude stavba do vyřešení opravy plynovodního zařízení pozastavena,“ informoval Martin Černík z krajské správy a údržby silnic.