„Poznámky a komentáře, které zanechali čtenáři v knihách před staletími i v době nedávné, představují pestrou mozaiku odrážející proměny lidské mentality v čase,“ informoval kastelán zámku Kynžvart Ondřej Cink. Výstava přibližuje tento fenomén knižní kultury a dějin čtenářství prostřednictvím několika desítek knih, v nichž zanechali své záznamy, poznámky a kresby čtenáři posledních pěti století.

Záznamy a značky na stránkách knih podle jeho slov představují životopis a cestovní pas, v němž razítka, podpisy a poznámky vymezují etapy životního běhu knihy a trasu cest, které urazila. Výstava je výstupem výzkumného projektu, na kterém se podílejí specialisté z Národního památkového ústavu, Národního muzea a Národní knihovny. Návštěvníci ji uvidí až do 8. října.

Do konce prázdnin připravil zámek Kynžvart ještě mnoho akcí. Už příští sobotu, tedy 15. srpna, se uskuteční speciální prohlídka vzácných zlacených stolních souprav ze sbírek zámku Kynžvart. Tyto ozdoby vytvářely základní architekturu královských tabulí. „Byly drahé a nacházely se výlučně v majetku císařů, králů a nejvyšší aristokracie,“ uvedl Cink.

Další akcí v zámku jsou pak například kostýmované prohlídky, které jsou spojené s životem a smrtí manželského páru Jiřího Viléma Valdštejna a Antonie Pascaliny Metternichové. „Námětem divadelních prohlídek je soudní proces o majetek, který proběhl po smrti hraběte Valdštejna v roce 1890,“ sdělil kastelán. Návštěvníci zámku je mohou vidět v sobotu 22. srpna.