Domů do Kynžvartu se vrátí, jakmile pro ni budou v zámku vytvořeny nezbytné podmínky. Hodnota Kynžvartské daguerrotypie je totiž nesmírná a zámek pro ni musí vybudovat speciální vzduchotěsnou vitrínu, která bude stát v prostorách podobných černé komoře. Nová expozice, která vyjde na zhruba devětadvacet milionů korun, vznikne v prostorách bývalých barokních koníren v přízemí jižního křídla zámku. Velkou výhodou je, že bude bezbariérová a zámek plánuje její celoroční provoz.

„Z dotace máme velkou radost. V této chvíli se připravuje schůzka realizačního týmu, kde bude nastavena jakási cestovní mapa projektu,“ informoval kastelán kynžvartského zámku Ondřej Cink. V první fázi se bude připravovat zadávací dokumentace jednotlivých veřejných dílčích veřejných zakázek. „Předpokládáme, že vysoutěženo bude v polovině roku, po podpisu smlouvy začne samotná realizace.“

Podle jeho slov jde o velmi náročnou akci, která je složena z několika částí. „Jde o stavební přípravu, vybudování technologie umělé atmosféry pro speciální vitrínu Kynžvartské daguerrotypie, dodávka fundusu a vitrín, zabezpečení, řízení mikroklimatu a mnoho dalších,“ popsal náročnost projektu Ondřej Cink. Velmi podstatnou částí bude i ošetření, konzervace a v některých případech i restaurování několika set exponátů ze zámeckých sbírek. Kynžvartskou daguerrotypii totiž nebude zámek prezentovat jako monotématickou expozici. „Dříve, než se návštěvník dostane k samotné Kynžvartské daguerrotypii, seznámí se s mnoha exponáty, které sami o sobě snesou srovnání s díly ve velkých evropských muzeích a galeriích,“ dodal.

Kynžvartská daguerrotypie

Daguerrotypie je zjednodušeně řečeno předchůdce klasických fotografií. Nese jméno svého tvůrce, francouzského malíře a vědce Louise Jacquese Mandé Daguerra. Kynžvartská daguerrotype je považována za nejcennější daguerrotypii na světě. Jde o obrázek s motivem uměleckého ateliéru, které vytvořil Daguerre v roce 1839 a ještě před zveřejněním svého objevu ji osobně věnoval kancléři Metternichovi. Dodnes je na paspartě dochováno jeho vlastnoruční věnování. Zapomenutý artefakt nalezl při průzkumu sbírek na zámku Kynžvart historik fotografie Rudolf Skopec kolem roku 1960. V roce 2006 byla Kynžvartská daguerrotypie prohlášena za movitou národní kulturní památku, v dubnu 2018 pak byla zapsána na prestižní seznam dokumentů UNESCO Paměť světa.