„Paní učitelky dostaly mapu města, v níž měla každá třída vyznačen úsek, který měla za úkol uklidit,“ uvedla Petra Šandová zástupkyně ředitele ze Základní školy (ZŠ) Lázně Kynžvart.
Úklidu se účastnily všechny třídy ZŠ.

„Dětem se bohužel podařilo naplnit několik odpadkových pytlů,“ posteskla si Šandová. „Doufáme, že přijde doba, kdy vezmeme pytle na sběr odpadků a ony přes naši snahu naplnit je zůstanou prázdné. Bude to známka toho, že všem záleží na čistotě našeho životního prostředí a chováme se k němu zodpovědně každý za sebe,“ řekla.

„Všem, kteří se této záslužné práce zúčastnili, patří poděkování. Naše město je opět o trochu krásnější.“
Jak doplnila ředitelka školy Hana Pelikánová, vlezou děti téměř všude a i poté, co už do ulic vyjedou stroje, aby očistily město, podaří se školákům nasbírat neuvěřitelné hromady odpadků. Tato akce se koná pravidelně každé jaro.

Žák 6. třídy Robert Brtník k úklidu města řekl: „Nejhorší úsek trasy, kterou naše třída uklízela, bylo okolí autobusové zastávky. Kromě spousty nedopalků a krabiček od cigaret jsme také našli holínky a montérky.“