„Hrnečky v altánku jsou, ale já si teď nosím svůj vlastní,“ sdělila Růžena Tůmová z Mariánských Lázní. „K prameni jezdím už několik let, je velmi chutný a není moc železitý, řekla bych, že je středně mineralizovaný,“ sdělila turistka.

Pramen vyvěrá z krystalinických hornin na okraji Chebské pánve, ale složením patří ke skupině uhličitých vod Mariánských Lázní. Vznikl pravděpodobně ve čtvrtohorách. Voda má nízké pH (4,9) a vysoký obsah CO2.

„Líbí se mi, že kyselka je jímána kamenným pažením vyrobeným ze žuly, které se až do současnosti dochovalo z roku 1648. Dokonce je tam vyryté to datum,“ poznamenala turistka. Kyselecký Hamr má vyšší obsah lithia. Podle odborné literatury je jeho pití vhodné na žaludeční problémy a na problémy zažívacího ústrojí.

Po revoluci se pramen snažilo využít sdružení podnikatelů a chtělo jej také stáčet. Kolem roku 1996 v Mýtině již rozestavělo, ale nedokončilo stáčírnu. Zájemci si stavbu mohou prohlédnout v Mýtině.