Myšlenka zpřístupnit další kyselku navazuje na aktivity skupiny dobrovolníků. Především Jaromíra Bartoše, Milana Vojtěcha a Jiřího Miloty, kteří se mnoho let věnují mapování a zpřístupňování kyselek na Mariánskolázeňsku.

„O existenci kyselky se vědělo, protože byla už popsána ve čtyřdílném Průvodci po minerálních pramenech,“ uvedl starosta obce Drmoul Josef Švajgl. A protože kyselka vyvěrá na hranici Drmoulu a Tří Seker, obě obce se dohodly, že zaplatí náklady na materiál a zpřístupnění kyselky rovným dílem. „Práce jsme zahájili v neděli 17. března a navazovaly na už dříve osazený kmen, ve kterém pramen vyvěral,“ řekl starosta.

„Většina práce je vykonávána o víkendech nebo v odpoledních hodinách, protože všichni dobrovolníci mají své civilní zaměstnání,“ sdělil Jaromír Bartoš, který je ředitelem Městského muzea Mariánské Lázně. O údržbu zpřístupněné kyselky se bude starat drmoulská společnost Lesy Drmoul, která už nyní pravidelně čistí nedaleké kyselky Štolní a Panskou.

„I když kvalita vody v kyselkách není pravidelně kontrolována, všechny kyselky jsou navštěvovány,“ podotkl Josef Švajgl. „A zcela jistě mají i blahodárné účinky na obyvatele okolních obcí, s ohledem na to, jak dobře vypadají,“ dodal s úsměvem. Slavnostní zpřístupnění se uskuteční v pátek dne 22. března od 16 hodin.