Zakázat práci v lakovně firmy AMI Autointerier ve Velké Hleďsebi se v těchto dnech rozhodl oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí v Plzni. Důvodem byly četné stížnosti lidí, žijících v okolí provozu, kterým vadil zejména zápach. Svým rozhodnutím tak dala inspekce stěžovatelům zapravdu. Navíc se prokázalo, že firma lakuje výrobky v nevyhovujícím prostředí a nemá ani souhlas orgánů ochrany životního prostředí.

Podle mluvčí inspekce Ivany Awwadové se k zastavení provozu přistupuje jen v opravdu výjimečných případech. Už vloni přitom inspektoři při autorizovaném měření zjistili, že v lakovně firmy jsou překračovány emisní limity těkavých organických látek. Firma dostala pokutu sto tisíc korun, kterou následně potvrdilo i ministerstvo životního prostředí.

„Společnost získala od Obecního úřadu ve Velké Hleďsebi souhlas k činnosti na jeden rok a to ještě před šetřením inspekce,“ zdůraznil tamní starosta Jiří Bytel. „Poté jsme chtěli vliv na okolí vyhodnotit. Opravárenský závod tady existuje už řadu let a dříve byl součástí strojní a traktorové stanice. Prováděly se zde nejrůznější opravy zemědělské techniky.“