Kvůli havarijnímu stavu přistoupilo město Cheb kvůli bezpečnosti k jejímu okamžitému uzavření na dobu nezbytně nutnou. Kdy přesně dojde k jejímu otevření, se v tuto chvíli neví. Jde přitom už o druhou lávku ve městě, která je lidem zapovězena.

„Starosta města s ohledem na bezpečnost občanů rozhodl o uzavření lávky od úterý 23. ledna,“ potvrdila chebská tisková mluvčí Simona Liptáková.

Že lávka ohrožuje chodce, vyplynulo z výsledků pravidelné hlavní prohlídky této lávky. Odborníci doporučili městu lávku ihned uzavřít. „Vedení města již učinilo náležité kroky, které povedou k dočasnému uzavření lávky, s tím, že odborná firma v nejbližší době vypracuje projekt na opravu. V novém rozpočtu se také proto objevila položka 1 milion korun na projektovou dokumentaci, aby se neopakoval stav s lávkou přes nádraží a s celou akcí se nadále neotálelo,“ sdělil chebský starosta Zdeněk Hrkal.

Ilustrační foto.
V knihovně lze platit kartou

„Vzhledem k úpravě rozpočtu v investičních akcích je tak možné kousek získané finanční rezervy použít na zafinancování projektové dokumentace a nezbytné opravy, které zabezpečí dočasné používání lávky do doby její absolutní výměny v roce 2019,“ doplnil starosta Zdeněk Hrkal.

A jaké závady vlastně odborníci na lávce našli? „Jednalo se zejména o výrazně korozí oslabené nosné ocelové prvky, které se podle aktuální kontroly neslučují s běžným užíváním lávky,“ řekla Simona Liptáková. Most je ve stavu, kdy provádění běžné údržby nemůže účinně prodloužit jeho životnost či zvýšit účinnost.

„Naše jednání jsou vedena k urychlenému řešení nastalé situace. Jsme si vědomi toho, že pro obyvatele lokality Háje je uzavření lávky určitou komplikací. Proto dojde v nejkratší možné době k zabezpečení nosných ocelových prvků tak, aby byla lávka znovu otevřena a veřejnosti zpřístupněna. Jsme na tyto práce i kapacitně připraveni,“ doplnil místostarosta Michal Pospíšil, v jehož gesci je odbor investic.

Druhou lávkou, kterou muselo město Cheb před dvěma lety uzavřít, je ta přes chebské nádraží, která spojovala část města se čtvrtí Švédský Vrch. Lidem, kteří v dané lokalitě bydlí, nezbývá nic jiného než se do města vydat po staré asfaltce bez chodníku. Pohyb po ní je tak velmi nebezpečný. Vedení města však plánuje opravu celé komunikace a vybudování chodníků alespoň pod viadukty železniční tratě, aby zvýšilo bezpečnost pohybu chodců, kterých tu denně projdou stovky.

Jak jsme žili v Československu. Ilustrační foto
Zapojte se do nového projektu Jak jsme žili v Československu