Okolí Mariánských Lázní je zase o něco atraktivnější. Turisty, kteří zavítají k nedaleké Kyselce Farský pramen u Rájova, přivítá nově zrekonstruovaný altán.

„Farský pramen poskytuje jednu z nejchutnějších kyselek v dané oblasti,“ informoval Zbyněk Boublík, mluvčí společnosti Lesy ČR, která altán a posezení dala zrekonstruovat. „Opravu jsme spojili s vybudováním nového sezení. Akce byla hrazena z prostředků Programu 2020 a přišla Lesy ČR na více než čtvrt milionu korun,“ vysvětlila vedoucí Správy toků Lesů ČR Ivana Kučerová. „Původní altán z minulého století postupně nahradil novější,“ řekla Kučerová. I ten ale postupně podlehl tlení a vlivům okolní přírody.

Farský pramen dostal svůj název podle jména lesa, který patřil farnosti v nedalekém Rájově. „Tuto kyselku mám opravdu moc rád,“ řekl jeden z cyklistů, který na slavnostní otevření altánu dorazil. „Jezdíme sem na ni poměrně často a vážně celé mojí rodině chutná.“ Farská kyselka je hydrogen-uhličitanová-hořečnato-železnatá minerálka. „Pramen je jímán ve zhruba dvoumetrové studni. Vodu lze odebírat buď z vývěru, nebo z odtokové trubky. Přebytečná minerálka odtéká strouhou do malého jezírka, kde se usazují železnaté sloučeniny dávající vodě charakteristické rezavé zbarvení,“ přiblížil Zbyněk Boublík.

„Je to opravdu velký přínos a mně nezbývá nic jiného než poděkovat za takové krásné prostředí, které si tento pramen bezesporu zaslouží,“ řekl vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les Jindřich Horáček.

Nedaleko nového altánu vede krátká, ale zajímavá naučná stezka Smraďoch. Na ni navazuje stejnojmenná přírodní rezervace. „Lesní vrchovištní rašeliniště je jedním z nejmalebnějších zákoutí Slavkovského lesa. V současné době je naučná stezka přístupná dokonce i pro vozíčkáře, vstup na ni totiž umožňuje vyvýšený dřevěný chodník,“ dodala Kučerová.