Otázka proZdeňka Krále, starostu Mariánských Lázní:

Rada města obdržela od stavebního úřadu seznam opuštěných a chátrajících objektů v Mariánských Lázních. Kolik domů je ve špatném stavu a jaké stanovisko k tomuto problému rada zaujala?

Obsáhlý seznam zmiňuje celkem osmadvacet ruin, z toho čtyřiadvacet v historickém lázeňském centru. Rada požádala stavební úřad, aby vyzval vlastníky objektů, aby podnikli urychleně kroky vedoucí k zabezpečení budov před vniknutím a zřícením. Rada se bude problémem dále zabývat a využije všech zákonných možností k nápravě. Důvodů pro současný neutěšený stav je několik. Například špatně zvolená forma privatizace státního majetku a majetku odborů v devadesátých letech. V Mariánských Lázních až na pár malých výjimek neproběhly restituce. Dalším důvodem je příliš konzervativní územní plán, který investorům nedovoluje přestavby dle současných trendů. V neposlední řadě se na současné situaci podílí hospodářská a finanční krize a neúspěch podnikatelských subjektů vlastnících nemovitosti.