Další dotaci na likvidaci bolševníku získalo město Mariánské Lázně. Téměř osm set padesát tisíc korun obdržely lázně z prostředků Evropské unie Operačního programu Životní prostředí.

Finanční prostředky použijí Mariánskolázeňští na projekt Opatření k omezení výskytu invazních druhů rostlin v povodí Huťského potoka a říčky Tiché. „Tento projekt navazuje na pilotní projekt probíhající ze stejného dotačního titulu v povodí Kosího potoka,” informovala Lenka Pocová, vedoucí Odboru životního prostředí mariánskolázeňské radnice. Práce na těchto územích začala před dvěma roky.

Dotčená část se rozkládá na ploše dvaceti kilometrů čtverečních a navazuje na povodí Kosího potoka na ploše sto čtyřicet kilometrů čtverečních. „Bolševníkem je zasaženo zhruba třináct hektarů, na většině ploch je tato invazní rostlina likvidována chemicky,” přiblížila Pocová. „Celkově bude projekt stát téměř milion korun a bude realizován po čtyři vegetační období, tedy až do roku 2013.”

Na podzim budou k dispozici první údaje o tom, jak se v obou projektech daří bolševník potlačovat. „Úplně zlikvidovat tuto rostlinu za čtyři roky nelze. Cílem projektu je proto omezení jeho výskytu na deset procent. Jde především o to zastavit invazi této rostliny na další lokality, dostat porosty pod kontrolu, snížit jejich rozlohu, zabránit tvorbě nových semen a teprve následně můžeme dosáhnout i úplné likvidace,” dodala Pocová.

„Likvidace bolševníku je podle mého opravdu důležitá,” řekl František Dlesk z Mariánských Lázní. „Vyskytuje se tady vážně příliš. Líbí se mi, že Mariánskolázeňští nelamentují a snaží se něco dělat. Jinde píší dopisy a myslí, že se to vyřeší. Doufám, že se likvidace povede.”