Během odstávky došlo k opravě celého systému jímání vyvěrající vody za 38 tisíc korun. Nyní je pramen opět přístupný veřejnosti a město chystá druhou část opravy.

„Odborná firma v měsíci lednu 2016 kompletně opravila jímání pramene v rámci první etapy prací. Chystá se i druhá etapa, kdy dojde na opravu odpadního potrubí s výtokem do blízkého potoka," uvedl tiskový mluvčí Aše Milan Vrbata.

„Úpravy byly nutné zejména proto, že v posledních letech značně kolísala vydatnost pramene v přelivové míse, na podzim loňského roku se voda ztratila úplně," uvedl mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

Nyní minerálka z fontány opět vytéká v uspokojivé vydatnosti.

Radnice připravuje nejen opravu odpadního potrubí, ale také úpravy bezprostředního okolí pavilonu, které mají toto turisty hojně navštěvované místo zpříjemnit. „Druhá část opravných prací zahrne i geodetické zaměření altánku s pramenem a vybudování nové lomové šachty a stavbu nového odtokového objektu," poznamenal místostarosta města Aše Pavel Klepáček. K minerálce v Dolních Pasekách, vyvěrající na pravém břehu potoka Bílý Halštrov, míří zeleně a žlutě značená turistická trasa, kolem vede také cyklotrasa číslo 2061.