Pan hejtman Josef Novotný ve své reakci na zprávu, že město Františkovy Lázně, jehož jsem starostou, chce podpořit petici za záchranu lázní Kyselka, uvedl, že „jeden vykřikuje proto, aby se stal součástí davu, druhý, aby se zviditelnil." Jsem znám tím, že moc nemluvím, ale spíš dělám. A věřím, že takový přístup očekává od svého politika každý občan.

Pan hejtman pro záchranu lázní Kyselka nic praktického neudělal. Sám ve svém textu přiznal, že za celý rok a půl, po který ASORKD vede boj za Kyselku, udělal jen dvě věci: podepsal petici a svolal na krajský úřad všechny organizace, které mají k tématu co říct. Pokud je mi známo, z tohoto jednání nevyplynulo nic konkrétního, navíc se jej nezúčastnil hlavní viník zničené Mattoniho stáčírny a části lázeňských domů – společnost Karlovarské minerální vody.

Jako hejtman mohl udělat několik konkrétních kroků:

1. Do doby, než se KMV začnou chovat jako kulturní firma, nebude na úřadu jejich jediný výrobek (lamentování nad stavem Kyselky, přičemž mám na stole Mattonku, je pokrytecké).

2. Předložit zastupitelstvu návrh, aby zvážilo uvolnění 3 milionů korun krajskému stavebnímu úřadu, který by na své náklady zabezpečil hotel Korunní princ Rudolf, a ty pak soudně po KMV vymáhat (způsobená ostuda by zajistila, že další podobné akce by nebylo třeba).

3. Dát krajskému stavebnímu úřadu volnou ruku v opakovaném pokutování KMV a jejich bílého koně do doby, než uvedou kulturní památky do stavu, který nebude v rozporu se zákony této země (krajský SÚ není schopen si poradit s nečinným SÚ v Kyselce – manžel tamní vedoucí je totiž zaměstnancem KMV).

4. Jako poslanec mohl iniciovat veřejné slyšení ve sněmovní komisi pro kulturu.

5. Mohl požadovat, aby vlečka vedla přímo k závodu tak, aby byla smysluplná a nebyla vlečkou nevlečkou. A aby na ni bylo převedeno maximum výroby (nikoliv nevýznamných 30%), čímž by deklaroval, že mu jde o životní prostředí tohoto krásného kraje.

6. Mohl zahájit jednání o převodu domů v Kyselce na Karlovarský kraj, navíc s ohledem na to, že zde existuje subjekt, který by objekty okamžitě převzal do své správy.

7. Mohl iniciovat právní kroky vedoucí k vyvlastnění zchátralých domů v Kyselce.

A co pan hejtman udělat nemusel?

1. Zúčastňovat se akce „narozeninového krájení čokoládové mašinky" při narozeninách šéfa devastátorské firmy. Pan Pasquale pojal narozeninovou akci jako slavnostní položení pražce na železniční vlečce, kterou jeho firma sama před časem zrušila. Jeho krájení mašinky by bylo omluvitelné snad jen v případě, že by jednal s A.Pasqualem o znovupostavení jimi zašantročeného Alžbětina pavilonu.

2. Devótně asistovat návštěvě prezidenta republiky v Kyselce, kdy ani jednou neprotestoval proti skandálním a pobuřujícím výrokům prezidenta Václava Klause na adresu památek v Kyselce.

3. Nemusel na silvestru v lázních Jáchymov sedět u jednoho stolu s Alessandrem Pasqualem, čímž nepatřičně přikládal význam jednomu podnikateli na úkor ostatních.
Je nad slunce jasné, že pan hejtman mohl pro Kyselku udělat více. Proč svých pravomocí nevyužil, je otázka, kterou by si měli položit hlavně voliči. Kdo práci pana hejtmana pozoruje pečlivě, ví, že přístup k řešení problémů „ani ryba, ani rak" je pro něho typický.

Ivo Mlátilík, starosta Františkových Lázní