Jsme nedaleko Kynžvartu na Májovém vrchu, který už sto osmdesát pět let zdobí unikátní dřevěná kaple. Ano, zdobí, jde o romantický klenot umístěný v bývalé zámecké oboře uprostřed lesa s oltářem a dominantním křížem, a právě proto se jí říká – Lesní kaple svatého kříže.

Zdroj: Youtube

Přírodní kaple má hned několik zvláštností a zajímavostí. Je průchozí a oproti zvyklostem u většiny kostelů a kaplí má oltář na západní straně. Kamenné sloupy vedle oltáře nesou psané poselství o utrpení, útěše a naději a také letopočet 1692 odkazující na stavbu původní poutní kaple.

Lesní kapli nechal postavit kancléř Metternich v roce 1835, aby odlehčila návalu poutníků směřujících do kaple zámecké. Při přestavbě zámku bylo totiž rozhodnuto zrušit poutní charakter zámecké kaple svatého Antonína.

Lesný a Lysina ve Slavkovském lese a výhledy do okolí...
Na vrcholu přejmenovaného Kladského vrchu se tyčí totalizátor

Poblíž zámku tak vzniklo nové poutní místo. Říká se ale, že zbožný lid na Kynžvartsku se jen těžko smiřoval s uzavřením zámecké kaple. Kancléř Metternich tak zdůrazňoval, že Májový vrch má hluboké historické kořeny a že zde stávala poustevna a žili pobožní mniši.