„Od počátku května zahájil podnik pro leteckou činnost SLOV-AIR pravidelné letecké spojení Mariánských Lázní s Prahou a dalšími městy na Moravě a Slovensku. Při odletu pozdravil první cestující jménem Městského národního výboru jeho tajemník Otakar Hrubeš,“ uvedl ke květnu v roce 1974 kronikář Mariánských Lázní.

Letištní budova.Letištní budova.Zdroj: Archiv Deníku

„První odpolední přílet z Prahy očekával předseda Městského národního výboru Jan Příhoda. Každý cestující při vystupování z plně obsazeného letadla L-410 dostal na památku lázeňský pohárek,“ dále napsal kronikář. Jak kronika dále uvádí, letový řád pro sezónu roku 1974 byl oproti předcházejícímu roku značně rozšířen.

Lesní klub Farma u Kosího potoka přivítá i malé předškoláky, díky dotaci
Lesní klub Farma u Kosího potoka přivítá i malé předškoláky, díky dotaci

Letiště ve Sklářích bylo v provozu od roku 1927 a bylo nejmodernějším letištěm v republice. Před jeho výstavbou pozemky ve Sklářích z části odkoupilo město, z části byly pronajaty a na nich vybudována letištní plocha 600 x 800 metrů. Výstavbu tohoto mezinárodního letiště financoval československý stát spolu s městem v roce 1927. Letiště zabíralo celkem 35 ha. Stavitelem byl známý mariánskolázeňský architekt Karel GUT. Vedle velké přistávací plochy postavil mohutnou betonovou letištní budovu. V ní bylo ředitelství, sanitární centrum, rádiová a meteorologická stanice, celní expozitura, pošta a prvotřídní restaurace. Krátce nato byl postaven obrovský hangár. Podle dobrozdání expertů vyhovovalo nové letiště jako ideální a dobře položené. Letiště ve Sklářích bylo dáno do provozu 4.července 1927 a Mariánské Lázně tím získaly mezinárodní letecké spojení se všemi hlavními městy Evropy. Vzniklo 18 leteckých linek.

Nyní jsou pozemky bývalého letiště v soukromém vlastnictví.

Model letiště ve Sklářích můžete vidět v miniatur parku Boheminium v Mariánských Lázních.