"Obrátili jsme se přímo na ministra dopravy Dana Ťoka a o situaci jsme ho informovali. Ten nám přislíbil na oplátku spolupráci. Jednali jsme o určitých možnostech, které se nám s letištěm nabízejí. V úvahu připadá i ta varianta, že bychom letištní plochu opravili za několik milionů na vlastní náklady ještě předtím, než bude převedeno do majetku města," sdělil chebský místostarosta Pavel Hojda. Oprava letiště by měla být hotova do června příštího roku.