Podařilo se jim přesvědčit některé senátory, že podobná studie může přispět k nutnému rozvoji zanedbaných částí ČR. Pilotně by se opatření mělo testovat právě v Aši. V praxi by to znamenalo, že v Aši budou po omezenou dobu platit některá opatření odlišná od zbytku republiky, což by mělo způsobit sociální a ekonomickou transformaci regionu.

Starosta Aše Vítězslav Kokoř vyvrací názory, že město Aš chce zákon, aby nemuselo platit daně, jak někteří naznačují. "Primárně nám nejde o daně, které jsou ale jen jedním z mnoha nástrojů, jak přilákat nové firmy a obyvatele. V současné situaci nemá žádná společnost důvod v Aši podnikat v činnostech s vyšší přidanou hodnotou. To vyvolává řadou doprovodných negativních efektů. Hledáme proto motivátor, jak na Ašsko firmy vrátit. V rámci Lex Aš navrhujeme v podstatě investiční pobídky řešené územně, nikoliv pro jednu konkrétní firmu," říká starosta Aše Vítězslav Kokoř s tím, že už mají první ohlasy.

"Společnost CTP group vydala prohlášení, ve kterém deklaruje, že pokud budou navržená opatření realizována, evidují zájem a poptávku od technologických společností investovat v Aši," konstatuje starosta.

Zároveň tako reagoval na vyjádření Ministerstva financí k tomuto problému. "Postoj ministerstva je přesně ten důvod, proč o Lex Aš usilujeme. Máme si dle nich zlepšit infrastrukturu, tedy opravit chodníky a silnice, zlepšit veřejné služby. Nám v dlouhodobém horizontu skutečně nepomůže pět milionů na opravdu chodníku. My tu potřebujeme udržet lidi, kteří odjíždí za prací do Německa. Potřebujeme tu mít učitele a lékaře, kterých je akutní nedostatek. Pokud místní nebude mít kdo učit, kdo je ošetřit, těžko budou mít motivaci tu zůstat, starat se o turisty, řešit služby a turistický potenciál. Možná by pan kolega z ministerstva financí mohl někdy do Aše přijet a chvíli tu zůstat, možná by pak neříkal podobné takzvané poučky," říká Kokoř.

V Aši podle něj toto všechno nemá kdo řešit. A to jak na personální, tak firemní úrovni.

"I proto usilujeme o přijetí Lex Aš, abychom kromě přilákání obyvatel a společností změnili myšlení lidí, kteří by měli vyřešit místní situaci a neopakovat jen obecné fráze," dodal starosta.

Za účelem vyvrácení těchto úplně chybných a zjednodušených závěrů město připravuje dopadovou studiu k implementaci Lex Aš, aby ukázalo, že jeho přínos může být větší než náklady s tím spojené.

Podobné projekty prý fungují v zahraničí. V České republice by se jednalo o pilotní projekt. Vyplývá to ze studie, kterou si nechalo město zpracovat.