Převod kostela svaté Kateřiny v Libé do majetku obce se možná neuskuteční. Plzeňské biskupství nemá zájem o pokračování v jednáních. „Nechtěli jsme přistoupit na podmínky bezúplatného převodu tak, jak byly církví nastaveny,“ popisoval starosta Libé Lubomír Švec. Proto vedení obce začalo vyjednávat o jiném znění darovací smlouvy. To nepřijala církev.

,,Rozcházíme se hlavně v pohledu na zřízení věcných břemen a přístupu k inventáři,“ sdělil starosta. „V plánu je ještě poslední rokování, na kterém se ukáže, zda opravdu jiné východisko není.“ Obec chtěla kostel převzít i přes to, že by jeho renovace vyžadovala desítky milionů korun.

„Máme více možností získat finance z dotací než církev,“ řekl starosta. „Byla to spíš naše snaha – jinak není prioritou obce kostel převzít.“ Akt neměl valnou podporu ani mezi místními. „Bylo by mi ale líto, kdyby v opravené obci stál neopravený kostel, který jsme chtěli využívat mimo církevní účely i pro výstavy a koncerty,“ dodal Lubomír Švec.