Zasedání zastupitelstva Libé se bude konat dne 26.dubna 2007 od 18 hodin v budově Obecního úřadu v Libé. Na programu je například seznámení s nutností digitalizace map území spadajících do správy obce,
návrh odsouhlasení převodu kostela sv. Kateřiny do majetku a správy obce, seznámení s možností převodu parcel v katastrálních územích obce Libá, které jsou užívány jako místní komunikace do vlastnictví obce privatizačním projektem či navýšení příspěvku obce Sboru dobrovolných hasičů obce Libá a návrh výše příspěvku Tělovýchovné jednotě Start Libá.