Další společnou akci si užili žáci základní a mateřské školy v Libé. Žáci si společně ve školní družině vyrobili Moranu, a to ze sena a slámy. Ze zdrojů na internetu zjistili informace o tomto zvyku, se kterým poté seznámili také své mladší spolužáky. Pak již nezbývalo nic víc, než se se s paní Zimou, Moranou nebo také Smrtkou rozloučit. Každoročně ji ze vsi vynáší, pálí a posílají po potoce pryč. Zpět do vsi přinášejí ratolest ozdobenou pestrými fáborky, které oznamují, že je tu již opravdu jaro.