První krajinářský workshop určený pro studenty architektury a urbanistiky se konal v rekreačním areálu Poustevna v Sorkově u Libé. Obec ve spolupráci s chebským ateliérem A69 přivítala studenty z českých, německých a ruských univerzit.

„Důvodem k uspořádání toho workshopu byl fakt, že jsme získali zakázku na nový územní plán obce Libá,“ sdělil architekt Boris Redčenkov z ateliéru A69. „Obec se rozhodla, že do toho zapojí i své široké okolí. A to především území, které sousedí s německých Hohenbegrem,“ vysvětloval. „Koncepce projektu krajinných úprav zahrnuje také naučnou stezku Libá – Hohenberg, cyklostezky, stezky pro pěší turistiku a další krajinářské aktivity, včetně využití unikátního prostředí.“ Redčenkov se zmínil o tom, že oblast bývalých někdejších Sudet je místem zásadně poznamenaném dějinami 20. století. „Je místem, jehož klidný život ukončil odsun původních obyvatel a buldozery budovatelů železné opony. Cílem projektu je navázání intenzivní přeshraniční spolupráce prostřednictvím takových krajinných úprav, jež by měly překlenout geografickou a kulturní hranici novým a atraktivním obsahem.“
Názory na to, co by mělo na nevyužitém území vzniknout, se liší.

Symbolický akt vysazení lípy na české straně v blízkosti zaniklé obce Dubina, účastníci workshopu, starosta obce Libá Lubomír Švec a Matthias Janssen, zástupce sponzora německého partnera LORBERG Nurseries Berlin, výsadbu na místě zajistila firma Gabriel s.r.o. zahradnická firma Litoměřice

„Někdo by to chtěl nechat tak, jak to je, někdo by krajinu protknul stezkami,“ uvedl starosta Libé Lubomír Švec. „Ale nemyslím, že cesta, pokud se nechá pouze cestou, by dávala krajině zas až takovou náplň. Bylo by dobré do toho území lidi víc přivést.“ Oživením by měl být projekt, o kterém se původně uvažovalo na jiném místě. „Šlo by o památník místa. Předpokládáme, že se obnoví základy jednotlivých domů zaniklé obce a nasvítí se. Součástí toho byly jejich obrysy ze světlovodných tyčí. Tento nápad bych velice rád přivedl sem. Toto místo si to totiž opravdu zaslouží.“

Workshopu se zúčastnili studenti inženýrského studia Technische Fachhochschule Berlin pod vedením Hartmuta Baldera, ruskou školu reprezentují studentky z Nižnětgilského architektonického institutu a domácí odborníky posluchači Zahradnické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně pod vedením Petra Hodonického.