Zaniklé obce v okolí Libé se mohly ožít. Na Mezinárodním krajinném workshopu v Libé otázku jejich obydlení řeší nejen studenti, ale i odborníci.
„Libá se mi vždy líbila, a kdyby se zaniklé obce obnovily, bylo by to jistě zajímavé,“ potvrdil Cheban Martin Pokorný. Zájem o bydlení v Libé dokládá také výstavba více než osmi desítek nových rodinných domů v Libé a okolí.

Obec Libá pořádá s architektonickým ateliérem A69 workshop již podruhé. Také letos hraje hlavní roli připravovaný územní plán.
„Předmětem projektu je území v katastru obce a vzájemné propojení Libé s městem Hohenberg v Německu,“ sdělil Boris Redčenkov, architekt z A69. Workshop by měl směřovat k vytvoření prvotní analýzy místa, vyhodnocení jeho možností a vytvoření základních východisek pro budoucí intenzivní soužití na obou stranách hranice.

„Oblast bývalých někdejších Sudet je místem zásadně poznamenaném dějinami 20. století,“ konstatoval Václav Zůna, další z architektů. „Místa, jehož klidný život ukončil odsun původních obyvatel a buldozery budovatelů železné opony. Cílem projektu, je navázání intenzivní přeshraniční spolupráce prostřednictvím takových krajinných úprav, jež by měly překlenout geografickou a kulturní hranici novým atraktivním obsahem,“ vysvětloval.

Vedení obce doufá, že akce přinese lépe zpracovaný územní plán. Ten totiž zásadně ovlivní další chod obce. „Chtěli jsme k tomu přistoupit aktivně a také pracovat s celým správním územím, ne jen s Libou,“ vysvětlil starosta obce Libá Lubomír Švec. „To, že jsou zde studenti vysokých škol, má dva přínosy. Jedním je, že nejsou odsud. Jejich pohled na věc je tudíž jiný, nezaujatý. A také jsou zárukou určité kvality práce, která bude sloužit jako podklad na územní plán.“

Hlavní náplní workshopu je podle starosty zjistit, zda má smysl do opuštěné krajiny přivézt zpátky osídlení. „To je ale otázka deseti, patnácti let,“ podotkl starosta. Pokud by se ale obec rozhodla, že by se v zaniklých obcích mohlo bydlet, přibyla by v regionu další atraktivní lokalita pro bydlení.
Celkové náklady letošního workshopu dosáhnou asi 9 600 euro, obce zaplatí 1440 eur. Zbytek jsou prostředky, které obec získala z programu Cíl 3.
Akce se účastní studenti ČVUT Praha, Zahradnické fakulty Lednice nebo také České zemědělské univerzity.