Obyvatelé Chebska, kteří pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi déle než šest měsíců, mohou již osm týdnů využívat výkon veřejné služby. Díky tomu nemusejí pobírat jen existenční minimum, které činí 2 020 korun.

Radní Chebu pověřili dva patrony, aby na činnost dohlíželi. Jsou jimi chebské středisko Diecézní charity Plzeň a Chebské technické služby (Chetes). Obě jmenované organizace mají totiž s tímto druhem prací zkušenosti.

Pracuje stovka lidí

„Před zahájením činnosti výkonu veřejné služby jsme měli obavy, jak tato možnost bude osobami, které by měly tyto služby vykonávat, využívána a jak se s tím vyrovnají i obě delegované organizace,“ uvedl Jiří Kůrka, vedoucí oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi. „Dnes můžeme s klidným svědomím říci, že jsme byli překvapeni přístupem jak osob, které veřejné služby vykonávají, tak i přístupem organizací, jak se s celou situací vyrovnaly.“

V současné době vykonává veřejné služby v Chebu kolem sta osob. Většina plně využívá možnost práce 30 hodin měsíčně, aby mohli pobírat dávky v maximální výši. „Podle jejich slov jsou s tímto druhem prací velmi spokojeni s ohledem na získání pracovních návyků a možností zvýšení si příjmu,“ popisoval Jiří Kůrka. „Pracují převážně v kolektivu, a i to má dobrý vliv na jejich psychiku.“

Službu si chválí

A lidé si možnost opravdu chválí. „Jsem opravdu moc rád, že zde mohu pracovat,“ řekl Bohuslav Wild z Chebu. „Také využívám celých třicet hodin práce. Mezi tím se snažím najít si stálé zaměstnání. Práce se nebojím. Kdyby ano, asi bych sem nechodil. Bohužel je mi už ale padesát a jsem Rom. Možná i to hraje svou roli, proč jsem zatím nic nenašel,“ řekl.

Město se mění k lepšímu

Vedoucí oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi Jiří Kůrka už nyní uvedl, že jsou veřejné služby pro město přínosem. „Došlo k úklidu prostor a prostranství, kde nebylo možno zajistit vyčištění tak rychle jako nyní. A nebo se tyto prostory v minulosti neuklízely vůbec z důvodů nedostatku kapacity pracovníků. Věřím, že pozorní občané města poznali, že se něco změnilo k lepšímu.“ Pro příklad uvedl úklid v Dukelské ulici, vyklizení černých skládek v prostoru garáží Na Hilárii a v Truhlářské ulici, odklízení nelegální skládky u Svatého Kříže. „Zde bylo odklizeno dokonce asi 14 tun odpadu,“ podotkl. Pracovníci se podíleli ale také na úklidu větví a stromů po větrné kalamitě. „Také upravili zeleň u poutního místa Maria Loreto, uklidili a pomohli po rekonstrukci chebské 5. základní školy,“ vyčetl namátkově.

Nabídnou možnost i další obce?

„Samozřejmě se najdou i tací, kteří tento druh prací odsuzují a považují za diskriminační, toto se ale děje z důvodu neznalosti problematiky výkonu veřejných služeb,“ přiznal Jiří Kůrka. „Jsme přesvědčeni, že většina zástupců měst, kde byl výkon veřejné služby zřízen, by mi dalo za pravdu.“ Podle jeho slov si zaslouží pochvalu i zástupci obcí v regionu, protože nabídli lidem na dávkách možnost výkonu veřejné služby ve své obci. „Jedná se o obce Luby, Nový Kostel, Velký Luh a Skalnou,“ vyjmenoval. „Plně doufám, že v průběhu času se přidají i ostatní obce,“ podotkl a dodal: „Neodpustím si poděkovat Aleně Samuelové a Pavlu Bartákovi z Diecézní charity a Miroslavu Hofrajtrovi, Vladimíru Vondráškovi a Miladě Motlové z Chetes.“

Veřejná služba je činnost v zájmu obce při zlepšování životního prostředí v obci, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoc v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. Za výkon veřejné služby nenáleží odměna.