Klienti zařízení budou od návštěvy odděleni sklem. Návštěvu je nutné si předem objednat telefonicky. Vzhledem k omezenému množství termínů bude umožněna jedna návštěva u klienta týdně. Další pak jen v případě, že by nebyly vyčerpány všechny termíny. Jednotlivé návštěvy pak budou půlhodinové vždy mezi 10 hodin do 16.30 hodin.