Připraila také výzvu určenou vládám zemí ve střední Evropě. „Iniciativa sdružuje tisíc lidí z pohraničí České republiky, Německa, Rakouska, Polska a Slovenska. Setkání se uskutečnilo na dvanácti místech takzvané zelené hranice současně. Cílem bylo poukázat na negativní důsledky uzavřených hranic,“ uvedl jeden z neformálních mluvčích iniciativy, ústecký germanista Jan Kvapil. „Myslíme si, že ve chvíli, kdy ve střední Evropě panuje obdobná epidemiologická situace a kdy jsou ve všech zemích přijata téměř totožná ochranná opatření, nemá uzavření hranic s nejbližšími sousedy žádný smysl a vede jen ke zbytečnému rozdělování rodin, přátel,“ upozornil. V Karlovarském kraji se setkání konalo u kaple Ackerl-Kapelle u hraničního přechodu mezi Selbem a Libou na Chebsku a u hraničního přechodu Jelení - Wildenthal v Krušných horách na Karlovarsku.

„Poměrně nedávno jsme společně s městem Selb plánovali oslavit 30. výročí otevření hraničního přechodu slavnostním koncertem. Nikoho z nás tehdy ani nenapadlo, jak málo stačí, aby se hranice znovu uzavřela,“ sdělil ašský starosta Dalibor Blažek. „Pamatuji si dobu, kdy byla železná opona a hranice byly neprodyšně uzavřené a hlídané ozbrojenými vojáky. Taková situace už dnes není a doufám, že ani nikdy v budoucnu nenastane,“ poznamenal starosta Aše.
Lidé se na hranicích shodli, že chtějí, aby se hranice otevřely co nejdříve a aby omezení byla co nejmenší. Přece jen uzavřením hranic zůstaly rozdělené celé rodiny.

„Zamzrelo nás, že vláda České republiky v tuto chvíli jedná o otevření hranic s Rakouskem a Polskem, ale zapomíná na Spolkovou republiku Německo. Rozhodli jsme se proto využít doby, kdy dochází k postupnému rozvolňování nouzových opatření. Připravujeme malý protestní koncert, který se uskuteční na hranicích Aš – Selb,“ poznamenal starosta.

Situace s uzavřením hranic mrzí i starostku obce Libá, Věru Votíkovou.

„Situace, která nás potkala nás velmi zaskočila. Byli jsme nepřipravení. Do budoucna nás určitě poučila a je důležité, abychom společně pracovali na dalších opatřeních, aby, kdyby k podobné situaci došlo v budoucnu, nebyly hranice tak dlouho uzavřené,“ sdělila starostka. „Velmi nám chybí přátelé z Hohenbergu a dalších příhraničních měst, protože jsou to opravdoví přátelé, s kterými se pravidelně stýkáme a velmi nás těší trávit s nimi čas. Doufám, že se situace co nejdříve zvládne a budeme se zase moci navštěvovat,“ poznamenala Věra Votíková.
Iniciativa Soboty pro sousedství sdružuje kolem tisíce lidí z pohraničí České republiky, Německa, Rakouska, Polska a Slovenska. Setkání se uskutečnilo na celkem dvanácti místech, takzvané zelené hranice současně.

Ilustrační foto.
Lidé třídí čím dál víc. Budou moci vyhodit i olej