Než se přehradní nádrž Skalka naplní na svoji letní hladinu, vyroste na jejích obnažených dnech zajímavá květena. Další zajímavé druhy lze nalézt též ve svazích nad řekou Ohří. Sraz všech je v neděli 28. dubna v 10 hodin na hrázi přehrady Skalka.