„Stále nevím, zda budu mít lékaře, nebo ne. Ten můj skončil už před Novým rokem. A stále čekám, jestli se objeví někdo přímo ve městě. Nechala jsem si udělat, ještě než doktor skončil, výpis ze zdravotnické dokumentace. Takže mi léky teď napíšou v nemocnici. Ale stejně bych ráda měla svého doktora přímo v místě bydliště,“ zoufá si seniorka Marie Čížková z Chebu.

Bohužel nový praktický lékař zatím není k dispozici. Lidé se musejí podle doporučení pojišťoven přeregistrovat buď k lékaři do Plesné, Mariánských Lázní, Lokte, Sokolova, anebo Aše.

„Problém s praktickými lékaři v Chebu jsme zaznamenali. Regionální pobočka VZP v Plzni, pod kterou Cheb spadá, komunikuje s představiteli Sdružení praktických lékařů ČR a Českou lékařskou komorou v Chebu. Obvolali všechny praktické lékaře v dojezdové vzdálenosti a někteří přislíbili, že pacienty budou přebírat. Seznam těchto lékařů je dostupný na Klientském pracovišti v Chebu, kam se samozřejmě klienti mohou obrátit. V současné chvíli je vyhlášené výběrové řízení na Krajském úřadě Karlovarského kraje,“ uvedl tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Vlastimil Sršeň.

Pacienti, kterým praktický lékař skončí, by se měli zastavit na pobočce vlastní pojišťovny a zjistit, který lékař nové pacienty v okolí bere. Pokud si člověk nestihne nového lékaře vybrat, přijde i o svou zdravotnickou dokumentaci. Může však požádat o výpis.

„Pokud si v určité lhůtě jiného poskytovatele pacienti nezvolí, bude zdravotnická dokumentace předána místně příslušnému krajskému úřadu. Na krajském úřadě je zdravotnická dokumentace uložena do doby, než pacient oznámí, kdo je jeho novým poskytovatelem zdravotních služeb. Po toto období má pacient k dokumentaci standardní přístup a může žádat její kopii či výpis,“ poznamenal tiskový mluvčí. Vedení města Chebu už před několika dny sdělilo, že má k dispozici byty pro nového lékaře. „Jediné, co můžeme udělat, je nabídnout benefity, které nějakého lékaře přesvědčí, aby do Chebu přišel. Nabízíme vysoce kvalitní byty za zvýhodněné nájemné, adaptaci ordinace v nebytových prostorách města. Problém je, že podobné benefity nabízí už skoro všude,“ sdělil starosta Chebu Antonín Jalovec.