„Na opravách za desítky milionů korun se budou finančně podílet město Cheb a částečně Karlovarský kraj. Komunikace, která patří mezi průjezdní trasy městem, spadá nyní do majetku kraje. Ten ji po dokončení prací předá městu,“ sdělil chebský mluvčí Tomáš Ivanič. Přestože se jedná o páteřní komunikaci zmíněné čtvrti, její stávající podoba tomu zdaleka neodpovídá. Vozovka je velmi úzká, její povrch značně poškozený, na řadě míst chybí chodník, jsou tam nepřehledné, nebezpečné úseky. „Důležitost, a tudíž i dopravní zatížení Zemědělské ulice v posledních letech vzrostly i v důsledku toho, že tudy vede trasa k jednomu z nájezdů na jihovýchodní obchvat Chebu, který byl zprovozněn v roce 2015,“ sdělil chebský starosta Zdeněk Hrkal. Chebské Háje se kvůli výstavbě nových rodinných domů výrazně rozrostly a dále rozrůstat budou. Oprava silnice je tak potřeba.

V nejbližších měsících dojde k dokončení technické dokumentace a následně k výběru zhotovitele.

„Se zahájením prací se počítá v září letošního roku. Termín dokončení je pak naplánován na říjen roku příštího. S ohledem na důležitost komunikace bude nutné práce rozdělit do několika etap. Začít by se mělo kruhovým objezdem na místě nepřehledné křižovatky za mostem přes železnici a postupně pak pokračovat až ke křížení s Jesenickou ulicí,“ informoval chebský místostarosta Michal Pospíšil. Karlovarský kraj zafinancuje částkou přes 4 miliony korun vrchní vrstvu komunikace. „Investice města v odhadované výši kolem 40 milionů bude zahrnovat například výměnu podkladových vrstev komunikace, vybudování splaškové kanalizace, odvodnění, nové veřejné osvětlení či vybudování tzv. gravitační zdi, která umožní rozšíření chodníku v kritickém místě velmi nepřehledné zatáčky,“ dodal místostarosta.