Nejenže odpady se vrší na skládkách v zapadlém Jižním lomu, nyní však město trápí také zakládání černých skládek přímo ve městě. Nepomáhá ani to, že místní mohou na sběrném dvoře odevzdat odpad zdarma. Pokud nemají k dispozici auto, mohou si podle informací z města objednat službu taxi odpad. A po Sokolově jsou rozmístěné kontejnery na velkoobjemový odpad. Jejich místa a čas, kdy tam stojí, jsou každý rok téměř totožné. Informace lze nalézt na stránkách firmy Sotes.

Zejména u kontejnerových stání na běžný komunální odpad se objevuje starý nábytek nebo vysloužilá elektronika, kartonové obaly, sklo, matrace, zbytky stavebního materiálu a další. „Lidé jsou nepoučitelní a neustále porušují obecně závaznou vyhlášku týkající se nakládání s odpadem. Pokud se městské policii podaří odhalit původce skládky u popelnic, musí ji odstranit, a ještě mu hrozí sankce. V případech, kdy je pachatel neznámý, nezbývá nic jiného, než aby nepořádek uklidili zaměstnanci technických služeb,“ řekl mluvčí radnice Vladimír Meluzín. Podle něho vydrží uklizené místo leckdy sotva pár dní. Sběrný dvůr je k dispozici kromě neděle po celý týden. Velké kontejnery budou přistaveny 24. října a 12. prosince na stanovištích Bohemia garáže a Vítězná. Dále 31. října a 19. prosince na stanovištích v ulici Křižíkova a na městském parkovišti vedle Penny.