„Vyrážím tam s manželem pravidelně, protože doma bychom se oba zbláznili,“ sdělila Kateřina Pekárková z Teplé u Karlových Varů. „Není to od nás tak daleko a člověk si při výšlapu nahoru krásně vyčistí hlavu. Snažíme se na Podhorní vrch vystoupat skoro každý týden. Auto necháváme v Zádubu - Závišíně, obci, která je kousek od sopky a pak se krásně procházíme po sopce,“ vyprávěla turistka. Podhorní vrch je nejvyšším vrchem Tepelské vrchoviny (847m. n. m.). Vulkán je pozůstatkem alpínského vrásnění z doby 30 – 60 milionů let. Tato unikátní lokalita je chráněnou přírodní rezervaci od roku 1997. A to nejen z důvodu výskytu cenných rostlin například suťových lesů s převažujícím klenem a jasanem, ale také unikátními starými třešněmi ptačími, které lze spatřit u vrcholu. Za dobrého počasí je z vrcholu sopky vidět na téměř celý Slavkovský a Český les anebo vrch Dyleň. Při jasné obloze lze odtud spatřit i vrcholky Alp.