„Využitý olej mohou obyvatelé města zatím odevzdat pouze ve sběrném dvoře na sídlišti Skalka. Ve druhé polovině letošního roku bychom chtěli, pokud všechno půjde dobře, rozmístit červené popelnice na sběr jedlých tuků. Ty se nemají totiž vylévat do odpadů, protože následně komplikují provoz čističek odpadních vod. Ale mají se právě přelít do PET lahví a odevzdat ve sběrném dvoře,“ sdělil Michal Polák, vedoucí střediska svozu odpadu společnosti Chetes.

Po kontejnerech na využité oleje a tuky se shání i seniorka Ludmila Veselá z Chebu.

„Popelnici na sběr jedlých tuků budu určitě využívat, protože oleje spotřebuji poměrně hodně a vím, že se to do odpadu nemá lít. Takže vždycky poprosím sousedy, kteří mají auto, aby tuk odvezli do sběrného dvora. A nechci už nikoho otravovat,“ poznamenala seniorka. Tyto nové nádoby a ani další, na tříděný odpad, které společnost Chetes rozváží k rodinným domům, nijak chebskou pokladnu nezatíží.

„Tím, že máme hustou síť sběrných míst a daří se nám stále více lidí přimět k tomu, aby odpad třídili, se nám ve finále investované náklady ve výši zhruba 300 tisíc korun vrátí zpátky. Je to dáno tím, že svoz vytříděného odpadu je daleko levnější než odvoz nevytříděného odpadu a jeho následné uložení na skládku,“ poznamenal Michal Polák.