"V mezikrajském srovnání se na prvním místě pomyslného žebříčku umístilo Hlavní město Praha, kde byl ve sledovaném období vyplácen průměrný starobní důchod o 1 832 korun vyšší než v Karlovarském kraji. Náš kraj se v tomto hodnocení zařadil na poslední příčku mezi všemi regiony ČR," uvedla Jana Špačková z Krajské správy ČSÚ v Karlových Varech. Muži v kraji pobírali v průměru o 3 017 korun více než ženy.

Na konci loňského roku v něm bylo evidováno 77 948 příjemců všech typů důchodů, tedy starobních, invalidních, sirotčích, vdovských či vdoveckých. Z toho 45 830, tedy 58,8 %, činily ženy. Plný starobní důchod pobíralo 49 504 seniorů, mezi nimi bylo 26 052 žen a 23 452 mužů. V kraji žilo 18 osob stoletých a starších, z toho 16 žen. Mezi příjemci důchodů s přiznaným stupněm invalidity bylo v roce 2022 více žen, 5 334, než mužů, 4 958. Mezi muži převládali ti, kteří pobírali invalidní důchod 3. stupně, ženy nejčastěji pobíraly důchody pro invaliditu 1. stupně.

Štefan K. při rekonstrukci vraždy Ireny D.
Vraždy v kraji: Sokolovačku uškrtil, pak s ní měl sex. Tělo se našlo až za týdny

V rámci meziokresního srovnání kraje žilo v prosinci 2022 nejvíce příjemců starobních důchodů v okrese Karlovy Vary, 20 252 osob, a nejméně v okrese Sokolov, 14 105 osob. Nejvyšší průměrný starobní důchod ve výši 17 702 korun byl na konci roku 2022 vyplácen v okrese Sokolov a nejnižší v okrese Cheb 17 192 korun.

"V souvislosti se zvyšováním hranice pro odchod do důchodu a s obtížnějším uplatněním starších osob na trhu práce se v posledních letech zvyšuje počet lidí, kteří se rozhodnou odejít do předčasného důchodu. V prosinci 2022 pobíralo v Karlovarském kraji předčasný starobní důchod, ať už samostatně nebo v souběhu s vdovským nebo vdoveckým, 31,2 % starobních důchodců. Ve srovnání s rokem 2013 tak vzrostl podíl osob, které do důchodu odešly předčasně o 5,4 procentního bodu," sdělila Jana Špačková. Z okresů Karlovarského kraje využívali nejčastěji možnost odejít do předčasného starobního důchodu lidé v okrese Sokolov, nejméně v okrese Karlovy Vary.