Nejvyšší mzdu pobírali tradičně zaměstnanci v Praze, konkrétně 52 814 korun, tato průměrná mzda výrazně převyšuje i celorepublikovou hodnotu. Informovala o tom Jana Špačková z Krajské správy ČSÚ v Karlových Varech. Dodala, že spotřebitelské ceny se v České republice ve sledovaném období zvedly o 16,4 %, reálně tak došlo v Karlovarském kraji k poklesu průměrné hrubé měsíční mzdy v 1. čtvrtletí 2023 o 7,2 %. Pokles průměrné reálné měsíční mzdy zaznamenaly všechny regiony ČR, v Karlovarském kraji byl tento pokles po Hlavním městě Praze druhý největší, společně s krajem Královéhradeckým.

Z pohledu počtu zaměstnanců došlo v 1. čtvrtletí roku 2023 k mírnému meziročnímu poklesu v pěti krajích: Zlínském o 0,7 %, Ústeckém, Pardubickém, shodně o 0,4 %, Kraji Vysočina o 0,2 % a Jihočeském o 0,1 %. Výrazně vzrostl počet zaměstnanců v Hlavním městě Praze o 4,6 %, vyšší nárůst byl i v Plzeňském kraji o 1,5 %. V ostatních regionech doznal počet zaměstnanců jen mírný nárůst, v Karlovarském kraji činil tento nárůst 0,4 %.

Fakulta ekonomická v Chebu připravuje studijní program, který jinde není
Vysokoškolské studium v angličtině v kraji? To není utopie, ale šance jako hrom