„Zatímco v loňském roce občané vytřídili 17,85 tuny odpadu z plastu, letos se podařilo tuto bilanci vylepšit o více než tunu a půl na 19,53 tuny. Papíru bylo loni 51,36 tuny, letos téměř o dvě tuny méně (49,2)," sdělil mluvčí města Aše Milan Vrbata.

Počet přihlášených účastníků se meziročně zvýšil o 41, na 813, ovšem zdaleka ne všichni přihlášení také aktivně třídí.

„Klesl počet účastníků sběru papíru ze 199 v lednu na 141 v říjnu, počet účastníků sběru plastů je každý měsíc přibližně stejný v říjnu se zastavil na čísle 179, měsíc předtím na 245. V průměru každý měsíc třídí 273 účastníků," vylíčil mluvčí.

Pytlový systém, který v Aši funguje čtvrtým rokem, je doplňkovou možností ke kvalitnímu třídění uvedených komodit.

Systém je založený na identifikaci obalu s vytříděným odpadem za pomoci čárového kódu, který dokáže rozeznat jednotlivého poplatníka, lidem umožňuje snížit platbu za odpady, která činí 600 korun za osobu a rok. Letos je v žebříčku nejpilnějších třídičů desítka účastníků, kterým se pro příští rok odečte téměř celá platba.

„Za každý řádně naplněný pytel jsou přiznány poplatníkovi úlevy z poplatku za komunální odpad, které činí 2,50 Kč za 1 kg vytříděného plastu a 0,80 Kč za 1 kg papíru. Svozy pytlů s papírem a plasty z domácností jsou každé první pondělí v měsíci, bez ohledu na svátky," poznamenal mluvčí města Aše Milan Vrbata.