Mnoho odpadků a vysloužilé elektroniky se povalovalo u lesa na takzvané Myslivně v Chebu. O víkendu se tu sešli lidé, kterým není lhostejný vzhled jejich okolí. Město Cheb nechalo do lokality přivézt velkoobjemový kontejner, kam občané z lokality i se zástupci města vhazovali odhozený odpad. Akci připravil majitel nedalekého penzionu Mašek.

„Sem do lesa chodím poměrně často, a tak jsem využila tu myšlenku, že by se tu mohlo uklidit," řekla s igelitovým pytlem v ruce Jaroslava Soukupová z Chebu. „Chci, aby byl kolem Myslivny pořádek, a ne ledajaký odpad, který sem ostatní lidé nahází," podotkla.

Místo, které se nachází nedaleko bývalého cvičiště pro psy, tak po zásahu všech přítomných prokouklo k nepoznání. Na zemi lidé našli například i ledničku, několik metrů pouzder od kabelů, pneumatiky, polystyreny, skla, stavební suť a mnoho dalšího.

„Nás tento fakt rozčiluje," pověděl Karel Mašek. „Děje se tak několikrát ročně, kdy sem lidé například z firem dovezou nepotřebný stavební materiál. Mimo to zde někteří i rozeberou auto, nechají tady pak pneumatiky," řekl rozhořčeně Mašek. Akce se letos konala poprvé, ale organizátoři nevylučují, že se bude v budoucnu opakovat.

„Dříve celá situace fungovala tak, že když se tu nahromadilo větší množství odpadu, zavolali jsme na město, to sem následně přistavilo kontejner, udělalo tu pořádek, a za pár měsíců byla situace stejná," podotkl organizátor.

Uklízení se věnovali i další dobrovolníci. „Dnes jsem se sem vydal, abych pomohl zlepšit zdejší prostředí. Jsem jako spoluorganizátor. A myslím, že je potřeba dát tuto oblast do pořádku," podotkl Jiří Urbánek z Chebu.

Mezi dobrovolníky, kteří pomáhali zbavit les a přilehlou, takzvanou starou silnici nepořádku, byli i zástupci města, a to tajemník chebského městského úřadu Václav Sýkora a starosta města Pavel Vanoušek. „Zjistil jsem, že se tato akce koná, a tak jsem si řekl, že ji podpořím," uvedl Pavel Vanoušek. „A bohužel jsme tu odstranili škody, které tu způsobují jiní občané. Lidé tu vyhodili například stavební odpad místo toho, aby ho odvezli do sběrného dvora anebo na skládku, kam odpad patří," řekl starosta. Na likvidaci černých skládek v Chebu jdou ročně miliony. „Město vynakládá na likvidaci černých skládek kolem dvou milionů ročně. Kdybychom měli uklidit úplně všechno, co by bylo zapotřebí, dostali bychom se na částku pět milionů korun," upozornil Pavel Vanoušek s tím, že i když město nechá černou skládku uklidit, zanedlouho se objeví buď na tom stejném místě, nebo o kousek dál. Přitom lidem hrozí i pokuty. „Jedná se o porušení zákona o nakládání s odpadem, a lze tak ty, kteří skládku vytvoří, sankcionovat," podotkl starosta a dodal, že se policii podařilo již několikrát původce skládky vypátrat například tím, že se na hromadě nacházely třeba složenky.