„Požadavek na vytvoření přeshraniční zdravotnické spolupráce se sousedním Bavorskem vznesl starosta města Aš. Podle něj není problémem vzdálenost do nejbližší nemocnice, která se nachází v Chebu, ale dostupnost zejména ambulantních specialistů. Na jejich ošetření se čeká neúměrně dlouhou dobu vzhledem ke zdravotním potížím pacientů. Na samém počátku jednání je pro nás velkou výhodou, že se můžeme inspirovat zdravotnickým centrem Healthcross v rakouském Gmündu, které slouží také obyvatelům příhraničních obcí na jihu Čech,“ uvedl Petr Kulhánek.

Jedním z hlavních témat jednání bylo financování poskytované péče, zvláště s ohledem na rozdílné úhrady v České republice a Německu. Pokud by totiž český občan využil zdravotnické zařízení v Selbu, bude mu účtována částka dle německého ceníku, nikoliv podle českého. Cenový rozdíl by byl proplácen bavorskou vládou, podobně jako to funguje v případě Gmündu.

 Integrovaná střední škola Cheb - Houslařská škola je nejen v České republice, ale i ve světě pojmem.
Studenti z celého světa si v Chebu sami vyrábějí hudební nástroje

Dále se přítomní zabývali problematikou jazykové bariéry nejen při samotném vyšetření, ale i v souvislosti s lékařskými zprávami. Současně hovořili i o opatření, aby nedocházelo k odlivu českého zdravotnického personálu do Německa.

Následovat bude vytvoření komplexní studie a analýz, které se mimo jiné soustředí na to, kolik potencionálních pacientů by mohlo zdravotnické středisko v Selbu navštívit a o jaké zdravotnické obory by měli především zájem. K dalšímu posunu je rovněž nezbytně nutné zjistit, zda by německá vláda byla ochota podílet se prostřednictvím speciálního fondu na financování poskytované péče.

Foto dne: Čáp letí ve Františkových Lázních z nákupu, v zobáku drží tašku a prut
Foto dne: Čáp letí ve Františkových Lázních z nákupu, v zobáku drží tašku a prut