„Pořádáme tu kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Česka a Německa, konkrétně z Plzeňského a Karlovarského kraje a z Horních Franků v rámci projektu Sousedé se stávají přáteli,“ uvedla Lucie Piksová, jedna z koordinátorek projektu. Zastupovala zde Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem.

Druhým partnerem byl Krajský kruh mládeže Horní Franky.

„Pracujeme na konkrétní spolupráci. To znamená, že nejen předáváme pracovníkům s mládeží informace, ale také organizujeme konkrétní setkání mládeže, která vzejdou z domluvených kontaktů na semináři,“ vysvětlila. Každý z účastníků se prezentoval se svou činností.

„Snažíme se lidi nadchnout,“ doplnila Piksová. „Chceme, aby se odbouraly předsudky a aby si lidé byli blíž.“

Za českou stranu se zúčastnil mariánskolázeňský dům dětí a mládeže, přijela členka krajské rady pro práci s mládeží, dorazila Renata Šalátová z chebské zdravotnické školy a další.

„Tandem jednoznačně ano,“ řekla Šalátová. „Jde o to, že od nich máme nejen informace, ale i podporu co se týká praxí našich žáků v Německu.“

Druhou koordinátorkou byla Katrin Lichtenberg z Krajského kruhu mládeže Horní Franky.

„Jde o výhodnou spolupráci pro obě strany,“ uvedla. „Tato kooperace je velká výhra a velké plus, protože oba regiony leží blízko u sebe a mnoho lidí netuší, jak žijí lidé na druhé straně hranice. Tento projekt by měl pomoci nahlédnout do toho, jak se na druhé straně žije během všedního dne, zprostředkovat kulturu, sport a zvyklosti,“ sdělila. „Cílem je zabývat se reálnými lidmi a kulturou a my si myslíme, že můžeme posílit Evropskou unii tím, že přeshraniční regiony budou spolupracovat. Snažíme se zprostředkovat výměnu názorů a zkušeností, aby se lidé mohli vzájemně učit a je to v podstatě hledání společné cesty,“ uzavřela Karin Lichtenberg.